V okrese Partizánske vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

obec Bošany (Baštín, Malé Bošany, Veľké Bošany), Brodzany, Chynorany, Hradište, Ješkova Ves, obec Klátova Nová Ves (Janova Ves, Klátova Nová Ves), Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, obec Ostratice (Malé Ostratice, Veľké Ostratice), mesto Partizánske (Malé Bielice, Návojovce, Partizánske, Veľké Bielice), Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, obec Veľký Klíž (Klíž, Klížske Podhradie), Žabokreky nad Nitrou

V okrese Myjava vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, mesto Myjava (Myjava, Turá Lúka), Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovec

V okrese Púchov vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

obec Beluša (Beluša, Hloža-Podhorie), obec Dohňany (Dohňany, Mostište, Zbora), Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, obec Lazy pod Makytou (Dubková, Lazy pod Makytou), Lednica, obec Lednické Rovne (Horenice, Hôrka, Lednické Rovne, Medné), Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, Nimnica, mesto Púchov (Horné Kočkovce, Hoštiná, Ihrište, Nosice, Púchov, Vieska-Bezdedov), Streženice, Visolaje, Vydrná, Záriečie, Zubák

V okrese Piešťany vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Banka, Bašovce, Borovce, Chtelnica, Dolný Lopašov, Drahovce, obec Dubovany (Dolné Dubovany, Horné Dubovany), Ducové, Hubina, obec Kočín-Lančár (Kočín, Lančár), obec Krakovany (Krakovany, Stráže), Moravany nad Váhom, Nižná, obec Ostrov (Malé Orvište, Ostrov), Pečeňady, mesto Piešťany (Piešťany, Kocurice), Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, Šterusy, Trebatice, obec Veľké Kostoľany (Veľké Kostoľany, Zákostoľany), Veľké Orvište, obec Veselé (Ťapkové, Veselé), Vrbové

V okrese Považská Bystrica vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, obec Dolný Lieskov (Dolný Lieskov, Tŕstie), obec Domaniža (Domaniža, Kardošova Vieska), Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, mesto Považská Bystrica (Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Bystrica, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov), obec Prečín (Prečín, Zemianska Závada), obec Pružina (Briestenné, Pružina), Sádočné, Slopná, Stupné, Sverepec, obec Udiča (Prosné, Udiča), Vrchteplá, Záskalie