Ponúkame vám kompletné geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a geodetické práce patriace do inžinierskej geodézie. Vyhotovujeme široké spektrum geodetických prác - geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku, geodetické podklady pre projektovanie stavieb, geodetické podklady na územné konanie, zriaďovanie geodetických bodov, vytyčovanie stavieb, meranie posunov a deformácií stavieb, meranie geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení ako sú žeriavové dráhy.

Oprávnenie na autorizované overovanie typ C, teda pre všetky druhy geodetických prác, bolo udelené na základe dosiahnutého vzdelania, potrebnej praxe, odbornej spôsobilosti podľa predložených realizovaných projektov a po úspešnom absolvovaní kvalifikačných skôšok.

Snažíme sa poskytovať kvalitné a profesionálne služby za prijateľné ceny. Vieme spoľahlivo a promptne zareagovať na vaše požiadavky a realizovať geodetické zameranie. Okrem toho radi poskytneme poradenstvo v oblasti geodézie a katastra bezplatne. Môžme poskytnúť aj informácie z katastra o pozemkoch v rozsahu nášho archívu.

Ku geodetickým prácam v katastri, k vyhotovenému geometrickému plánu zabezpečíme potrebné zmluvy - kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a ďaľšie zmluvy.

Geodetické práce realizujeme v celom Trenčianskom kraji a susedných okresoch, v prípade väčšieho rozsahu prác je našou pôsobnosťou celá SR.

Tešíme sa na spoluprácu s vami!