Kontaktné údaje:

obchodné meno: Tomáš Baďura

kancelária: Opatovská 53, 911 01 Trenčín

sídlo: kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín

telefón: 0917/480 121

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 43 468 608

DIČ: 1071215893

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

číslo účtu: 0270033670/0900

Autorizovaný Geodet a Kartograf, číslo oprávnenia 889

 

Geodetické práce vyhotovujeme v okresoch:

 

Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Partizánske, Piešťany, Myjava, Hlohovec, Topoľčany, Prievidza a Žilina.

From Address: To:

V okrese Trenčín vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Adamovské Kochanovce, Bobot, Bobotská Lehota, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horná Súča, Horné Srnie, Horňany, Hrabovka, Chocholná Velčice, Ivanovce, Kostolná Záriečie, Krivosúd Bodovka, obec Melčice-Lieskové (Melčice, Zemianske Lieskové), Hámre, Mníchova Lehota, obec Motešice (Dolné Motešice, Horné Motešice, Peťovka), mesto Nemšová (Kľúčové, Ľuborča, Nemšová, Trenčianska Závada), obec Neporadza (Bošianska Neporadza, Rožňová Neporadza), Omšenie, Opatovce, Petrova Lehota, Selec, obec Skalka nad Váhom (Skala, Skalská Nová Ves, Újazd), Soblahov, Svinná, Štvrtok, obec Trenčianska Teplá (Dobrá, Trenčianska Teplá), Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, obec Trenčianske Stankovce (Malé Stankovce, Rozvadze, Sedličná, Veľké Stankovce), Trenčianske Teplice, mesto Trenčín (Hanzlíková, Istebník, Kubrá, Kubrica, Opatová, Orechové, Trenčianske Biskupice, Trenčín, Záblatie, Zlatovce), Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce

V okrese Ilava vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, mesto Dubnica nad Váhom (Dubnica nad Váhom, Prejta), Dulov, Horná Poruba, mesto Ilava (Ilava, Klobušice), Kameničany, Košeca, obec Košecké Podhradie (Kopec, Malé Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie), Krivoklát, Ladce, Mikušovce pri Pruskom, mesto Nová Dubnica (Malý Kolačín, Nová Dubnica, Veľký Kolačín), Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, obec Zliechov (Košecké Rovné, Zliechov)

V okrese Nové Mesto nad Váhom vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Beckov, Bošáca, Brunovce, obec Bzince pod Javorinou (Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrubá Strana, Hrušové), Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Hôrka nad Váhom, Horná Streda, Hrachovište, Hrádok, Kalnica, obec Kočovce (Beckovská Vieska, Kočovce, Rakoľuby), Lubina, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Pobedim, Podolie, Potvorice, Považany, Stará Lehota, Stará Turá, Trenčianske Bohuslavice, Vaďovce, Zemianske Podhradie

V okrese Bánovce nad Bebravou vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

mesto Bánovce nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany), Borčany, Brezolupy, Chudá Lehota, Cimenná, Čierna Lehota, obec Dežerice (Dežerice, Vlčkovo), Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Krásna Ves, obec Kšinná (Kšinná, Závada pod Čiernym Vrchom), Libichava, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Podlužany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava, obec Uhrovec (Látkovce, Uhrovec), Uhrovské Podhradie, Veľké Chlievany, obec Veľké Držkovce (Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce), Veľké Hoste, Vysočany, Zlatníky, obec Žitná-Radiša (Radiša, Žitná)