V okrese Považská Bystrica vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, obec Dolný Lieskov (Dolný Lieskov, Tŕstie), obec Domaniža (Domaniža, Kardošova Vieska), Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, mesto Považská Bystrica (Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Bystrica, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov), obec Prečín (Prečín, Zemianska Závada), obec Pružina (Briestenné, Pružina), Sádočné, Slopná, Stupné, Sverepec, obec Udiča (Prosné, Udiča), Vrchteplá, Záskalie