V okrese Piešťany vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Banka, Bašovce, Borovce, Chtelnica, Dolný Lopašov, Drahovce, obec Dubovany (Dolné Dubovany, Horné Dubovany), Ducové, Hubina, obec Kočín-Lančár (Kočín, Lančár), obec Krakovany (Krakovany, Stráže), Moravany nad Váhom, Nižná, obec Ostrov (Malé Orvište, Ostrov), Pečeňady, mesto Piešťany (Piešťany, Kocurice), Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, Šterusy, Trebatice, obec Veľké Kostoľany (Veľké Kostoľany, Zákostoľany), Veľké Orvište, obec Veselé (Ťapkové, Veselé), Vrbové