V okrese Púchov vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

obec Beluša (Beluša, Hloža-Podhorie), obec Dohňany (Dohňany, Mostište, Zbora), Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, obec Lazy pod Makytou (Dubková, Lazy pod Makytou), Lednica, obec Lednické Rovne (Horenice, Hôrka, Lednické Rovne, Medné), Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, Nimnica, mesto Púchov (Horné Kočkovce, Hoštiná, Ihrište, Nosice, Púchov, Vieska-Bezdedov), Streženice, Visolaje, Vydrná, Záriečie, Zubák