V okrese Myjava vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, mesto Myjava (Myjava, Turá Lúka), Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovec