V okrese Ilava vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, mesto Dubnica nad Váhom (Dubnica nad Váhom, Prejta), Dulov, Horná Poruba, mesto Ilava (Ilava, Klobušice), Kameničany, Košeca, obec Košecké Podhradie (Kopec, Malé Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie), Krivoklát, Ladce, Mikušovce pri Pruskom, mesto Nová Dubnica (Malý Kolačín, Nová Dubnica, Veľký Kolačín), Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, obec Zliechov (Košecké Rovné, Zliechov)