V okrese Trenčín vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Adamovské Kochanovce, Bobot, Bobotská Lehota, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horná Súča, Horné Srnie, Horňany, Hrabovka, Chocholná Velčice, Ivanovce, Kostolná Záriečie, Krivosúd Bodovka, obec Melčice-Lieskové (Melčice, Zemianske Lieskové), Hámre, Mníchova Lehota, obec Motešice (Dolné Motešice, Horné Motešice, Peťovka), mesto Nemšová (Kľúčové, Ľuborča, Nemšová, Trenčianska Závada), obec Neporadza (Bošianska Neporadza, Rožňová Neporadza), Omšenie, Opatovce, Petrova Lehota, Selec, obec Skalka nad Váhom (Skala, Skalská Nová Ves, Újazd), Soblahov, Svinná, Štvrtok, obec Trenčianska Teplá (Dobrá, Trenčianska Teplá), Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, obec Trenčianske Stankovce (Malé Stankovce, Rozvadze, Sedličná, Veľké Stankovce), Trenčianske Teplice, mesto Trenčín (Hanzlíková, Istebník, Kubrá, Kubrica, Opatová, Orechové, Trenčianske Biskupice, Trenčín, Záblatie, Zlatovce), Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce