V okrese Topoľčany vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, obec Bojná (Bojná, Malé Dvorany), Chrabrany, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, obec Horné Obdokovce (Horné Obdokovce, Obsolovce), Horné Štitáre, Hrušovany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, obec Krušovce (Dolné Chlebany, Krušovce), Kuzmice, Lipovník, obec Ludanice (Ludanice, Mýtna Nová Ves), Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, obec Radošina (Bzince, Radošina), Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Svrbice, Šalgovce, Tesáre, mesto Topoľčany (Malé Bedzany, Topoľčany, Veľké Bedzany), Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, obec Veľké Ripňany (Behynce, Veľké Ripňany), Velušovce, Vozokany, Závada

V okrese Bytča vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

mesto Bytča (Hliník nad Váhom, Hrabové, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Veľká Bytča), Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová, obec Petrovice (Petrovice, Setechov), Predmier, Súľov-Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné

V okrese Prievidza vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

mesto Bojnice (Bojnice, Dubnica), obec Bystričany (Bystričany, Chalmová, Vieska), obec Chrenovec-Brusno (Brusno, Chrenovec), Chvojnica, Cigeľ, Čavoj, Čereňany, obec Diviacka Nová Ves (Diviacka Nová Ves, Vrbany), obec Diviaky nad Nitricou (Banky, Diviaky nad Nitricou, Ješkova Ves, Mačov), Dlžín, Dolné Vestenice, mesto Handlová (Handlová, Morovno, Nová Lehota), Horná Ves, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Kocurany, Kostolná Ves, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, obec Liešťany (Dobročná, Liešťany, Lomnica), Lipník, Malá Čausa, Malinová, obec Nedožery-Brezany (Brezany, Nedožery), Nevidzany, obec Nitrianske Pravno (Nitrianske Pravno, Solka, Vyšehradné), Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, obec Nitrica (Dvorníky nad Nitricou, Račice), Nováky, Opatovce nad Nitrou, Osľany, Podhradie, Poluvsie, Poruba, Pravenec, mesto Prievidza (Hradec, Malá Lehôtka, Prievidza, Veľká Lehôtka), Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, obec Šútovce (Dolné Šútovce, Horné Šútovce), Temeš, Tužina, Valaská Belá, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany